Grandstream avadanlığının bazası əsasında restoran biznesi üçün standart həllər.
IP telefoniya və IP video nəzarət həlli daxildir.

Həllin məqsədi:

Restoranın sifariş sistemilə inteqrasiya oluna biləcək IP telefoniya sistemini qurmaq. Restoran ərazisi daxilində video nəzarət sistemini qurmaq.


Tələblərin siyahısı:
 • Telefon xərclərini minimallaşdırmaq.
 • Məlumat, səs və videonun ötürülməsi üçün şəbəkə yaratmaq.
 • Telefon əlaqəsini qurmaq (həm analoq həm də IP).
 • IP video nəzarət sisteminin təşkilini nəzərdən keçirmək.

Qoşulmanın ümumi sxemi:


İstifadə olunan avadanlıq:

 • IP ATS – VoIP şəbəkəni birləşdirən elementdir. Şəbəkə daxilində terminal qurğular (ATA adapter, IP telefon, IP videofon) arasında edilən bütün birləşmələr IP ATS vasitəsilə həyata keçirilir.
 • IP şlüz – VoIP şəbəkəsində abonent qurğusudur. Analoq şəhər xətləri, analoq telefon və analoq ATS-lərin IP şəbəkəsinə qoşulması üçün nəzərdə tutulub.
 • IP telefon – VoIP şəbəkəsində səsin ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş abonent qurğusudur.
 • IP video kamera – IP şəbəkəsində video görüntünün ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş terminal qurğusudur.

* Qeyd - IP videokameralar ikitərəfli audio və video əlaqə üçün SIP protokolunu dəstəkləyir və bu qurğuları IP PBX vasitəsilə qeydiyyata almaq olur. Buna görə də video nəzarət sistemi Grandstream Networks-un avadanlığı əsasında asanlıqla ofisinizin VoIP şəbəkəsinə inteqrasiya olunur.


Qoşulmanın sxemi.

1-ci variant:

Restoranın sifariş sistemilə inteqrasiya oluna biləcək IP telefoniya sisteminin qurulması.


İstifadə olunan avadanlıq:

 • IP ATS – VoIP şəbəkəni birləşdirən elementdir. Şəbəkə daxilində terminal qurğular (ATA adapter, IP telefon, IP videofon) arasında edilən bütün birləşmələr IP ATS vasitəsilə həyata keçirilir.
 • IP telefon – VoIP şəbəkəsində səsin ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş abonent qurğusudur.
 • IP-videofon – VoIP şəbəkəsində səs və videonun ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş abonent qurğusudur, aparatın interfeysi vasitəsilə ofisiant çevik qaydada sifarişi yerləşdirə bilər (XML, HTML, SDK).

Qoşulmanın sxemi.

2-ci variant:

Mövcud VoIP şəbəkəsi üzərində ofis IP video nəzarət sisteminin yaradılması.


İstifadə olunan avadanlıq:

 • IP ATS – VoIP şəbəkəni birləşdirən elementdir. Şəbəkə daxilində terminal qurğular (ATA adapter, IP telefon, IP videofon) arasında edilən bütün birləşmələr IP ATS vasitəsilə həyata keçirilir.
 • IP telefon – VoIP şəbəkəsində səsin ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş abonent qurğusudur.
 • IP videofon – VoIP şəbəkəsində səs və videonun ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş abonent qurğusudur, aparatın interfeysi vasitəsilə ofisiant çevik qaydada sifarişi yerləşdirə bilər (XML, HTML, SDK).
 • IP video kamera - IP şəbəkəsi vasitəsilə videonun ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş terminal qurğu.

IP telefoniyanın üstünlükləri:

Səs və məlumatların vahid infrastrukturu. Telefon kabellərinin çəkilişinə ehtiyac yaranmır (lokal şəbəkənin olması kifayət edir). Beynəlxalq telefon danışıq xərcləri minimuma enir. Baş ofisdən uzaq məsafədə yerləşən filiallarla bir nömrə prinsipi ilə pulsuz rabitə imkanı. Abonentlərin sayını artırmaq imkanı ilə bərabər rahat və sadə qoşulma imkanı. Ofisiniz başqa ünvana köçdüyü zaman telefon nömrələrinin saxlanılması imkanı.

IP video nəzarətin üstünlükləri:

Xüsusi kabel şəbəkəsi olmadan bölünmüş sistem hesabına Kameralar LAN-a qoşulur və əlavə təhlükəsizlik sisteminin inteqrasiyasına və vahid əlumat mərkəzindən idarə olunmasına imkan yaradır. Analoq video nəzarət sisteminə nisbətən video görüntünün daha yüksək keyfiyyəti və layihənin daha aşağı qiyməti.

Demo Sifarişi forması

Məhsullarımızın demo versiyasını əldə etmək üçün aşağıdakı formanı doldurmanız xahiş olunur.

GÖNDƏR